Virksomhedspraktik tilbydes på offentlige eller private virksomheder mhp. at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt til at afklare personens beskæftigelsesmål.

Husets tilbud omfatter udslusning, afprøvning og virksomhedspraktik.

Den henvisende myndighed er arbejdsmarkedsafdelingen.

Publiceret 03-07-2015