Formålet er at afdække eller udvikle faglige, sociale eller sproglige kompetencer

Husets tilbud omfatter korte vejlednings- og afklaringsforløb.

Den henvisende myndighed er arbejdsmarkedsafdelingen.

Publiceret 03-07-2015